NCB

NCB

Alle utgivelser med materiale fra medlemmer i Tono må registrere utgivelsen hos NCB. I praksis kan man gå ut fra at alle norske låtskrivere er medlem i Tono. Ved bestilling trenger du oppgi hvilken kategori utgivelsen faller under:

1. Artister eller materiale faller under NCB sitt ansvarsområde.
Vennligst fyll ut skjemaene på www.ncb.dk og før opp “Tiger Safari AS” som fabrikant.
Start av produksjon vil skje etter at vi mottar bekreftelse fra NCB

OBS: Dersom det er såkalt "sammenfall mellom utgiver og rettighetshaver", altså om du er både plateselskap og låtskriver på utgivelsen, slipper du unna med et administrasjonsgebyr. Mer info her

2. Har en distributør med avtale om NCB-vederlag / standardkontrakt.
Vennligst opplys om hvilken distributør som benyttes. Standardkontrakt må kunne fremlegges.

3. Inneholder ikke kopibeskyttet materiale og ingen av de medvirkende artistene er registrert hos noen organisasjoner som faller under NCB sitt ansvarsområde

NCB-logo skal være synlig på etikett og baksiden av omslag som en bekreftelse på at det er innvilget godkjenning fra NCB. 
Mer info om registrering her