Betingelser

Ved bestilling godkjenner du våre betingelser:

Frafall i produksjon: Noen eksemplarer kan bli ødelagde i produksjon og ikke godkjennes ved kvalitétskontroll. Toleranse for frafall er opp til 20% av totalt antall produkter. Ved mer enn 3 eksemplarer i frafall får kunden penger tilbake for utelatte eksemplarer.

Skader: Ved produksjon og transport kan skader skje og reklamasjon trenger å rapporteres med bilder, detaljer og antall skadade eksemplarer i løpet av 5 dager etter att varen er levert på leveringsadresse. Kunden har ansvar for sjekk og eventuell rapportering uansett leveringsadresse. Hvis rapportering skjer ved en seinare tidspunkt, bortfaller eventuelle erstatningskrav overfor oppdragsgiveren.

Skulle varen være skadet og det er synlig på utsiden av esken, må det noteres av budet ved levering. Utelates denne skriftlige meldingen, bortfaller eventuelle erstatningskrav overfor oppdragsgiveren.

Rettigheter: Kunden gir herved følgende garantier til Tiger Safari AS (nå omtalt som “Diger”):

1. At Kunden er eneeier av opphavsretten i materialet som leveres for produksjon, eller alternativt at Kunden har fått rett til å reprodusere og distribuere materialet av alle rettighetshaverne.

2. At Kunden ikke har gitt en eksklusiv lisens eller overdragelse av rettigheter i klausul 1 til noen annen part og at materialet ikke krenker opphavsretten eller andre rettigheter til en annen part.

3. At materialet ikke inneholder noe av en støtende eller ulovlig natur.

4. At Kunden vil holde Diger fri for alle tap og juridiske kostnader eller andre utgifter som måtte følge av brudd på noenav de ovennevnte garantier.

5. At Kunden samtykker i å kunne stille med all relevant informasjon, papirer og dokumenter (f.eks lisensavtaler) som kan være med på å bekrefte eierskap av åndsverk.

6. Kunden samtykker i at til tross for noen taushetserklæring, kan Diger konsultere alle gjeldende styrende organer (dvs. IFPI, BSA, IRMA, RIAA, BIAM, OSA, etc.) vedrørende eierskapet av produksjoner. I et slikt samråd skal Diger dele kun nødvendig informasjon for å bestemme eierskapet.

7. Kunden er enig i at Diger kan beholde komponenter eller produksjoner i en begrenset periode for å bestemme eierskapet av åndsverket.

MERK: Alle produksjoner vil bli holdt på lager og stilt disponibelt for NCB for kontroll.