Grafisk design og maler til CD

For at din utgivelse skal se best mulig ut, kan du lese deg opp på noen grunnleggende tips her!

MALER

Jewelcase: Traycard
Digipack: 4 panel, 6 panel, 8 panel
Digifile: 4 panel, 4 panel med lomme fra siden, 4 panel med lomme fra siden alt. 2
6 panel6 panel med lomme fra siden
Etikett
Booklet
Kartongomslag
Digipack og digisleeve er omslag uten plass for booklet. For digipack/digisleeve maler med plass for booklet, andre type maler, eller spørsmål - kontakt Ingrid!

Ta gjerne med DIGER-logoen på skiva!

NCB-logo skal være synlig på etikett og baksiden av omslag som en bekreftelse på at det er innvilget godkjenning fra NCB.

Grafisk design

Trykkeklar fil betyr:

  • pdf filer i 300 DPI/vektor, 1:1 skala
  • CMYK (ikke RGB)
  • 3 mm utfallende eller som angitt på mal (ut til blå stiplet linje)
  • Fargeprofil: US web Coated swop V2 for bestrøket og ubestrøket papir.
  • Tekst, logo eller annen informasjon er minimum 3 mm fra beskjæringslinjer
  • Totalsummen av CMYK verdiene overstiger ikke 300%

Omslagstyper

Det finnes mange forskjellige omslag til CD. De vanligste er jewelcase, digifile, digipack og kartongomslag.

Jewelcase er den klassiske plastboksen med traycard og booklet. Booklet kan være 4, 8, 12, 20 eller 24 sider. Traycard er baksiden på omslaget og rygg. Det kan være trykket på kun bakside, med ett sort eller hvitt tray som holder CD på plass, eller det kan være gjennomsiktig tray og traycard med trykk på begge sider.

Digipack finnes med 2, 3 og 4 paneler. Hvis du ønsker en booklet til digipacken, kan du ta kontakt med oss for å få riktig mal.

Digifile finnes med 2 og 3 paneler. Digifile har ikke et tray i plast som holder CDen på plass, men istedet en lomme i omslaget. Det finnes forskjellige typer digifile, så ta kontakt med oss hvis du ønsker en annen type enn den vi har på nettsiden, eller digifile med CD + booklet.

Kartongomslag brukes mest til promo. Det er et omslag som ligner på vinylomslag i miniatyr.

Bildet viser (etter klokka fra den gule oppe til venstre):
Beachheads: 4 siders digipack med booklet og transparent tray
The Secret Sound of Dreamwalkers: 4 siders digifile med utskåren CDlomme
Okkultokrati: Jewelcase med booklet og sort tray
Nag: 8 siders digipack med transparent tray
Bransjevelter (i midten): Kartongomslag

Rygg på innside av digipack og digifile blir skåret vekk. Trykk på baksiden av papiret, så det blir en farge på innsiden av ryggen, kan bestilles for en ekstra kostnad.
Ønskes pantone på omslag, kan det bestilles for en ekstra kostnad. Vi gir deg gjerne et tilbud på dette!

Booklet:
Malen for booklet er for en side, 120 X 120 mm med 3 mm utfallende på hver side. Vi ønsker artwork for booklet levert i en flersidig pdf. Hvis booklet har 8 sider så skal .pdf være 8 sider i riktig rekkefølge.

CD:
Etiketten på CD skal leveres i CMYK hvis det er et bilde, og pantone hvis det er grafisk design opp til 4 farger. Skriv gjerne pantonenummer på siden eller i e-post ved bestilling. Pantone nummer skal tilhøre Pantone Solid Coated fargeskala.
Vi anbefaler grafisk design opp til 4 farger som trykkes med silketrykk og gir ett bedre resultat, fremfor offset trykk som blir trykkemetoden hvis det er mer enn 4 farger. Vi kan ikke garantere att fargene på CD og omslag blir eksakt like da de trykkes på forskjellige måter, så vi anbefaler heller å bruke kontrastfarger.
Vi ønsker ingen hvit markering fra mal verket i midten av CDen på trykkfil.
Husk: 3 mm bleed og at teksten ligger mer enn 3 mm fra beskjæringskanten.

PDF:
Siden det finnes mange forskjellige typer digipack og digifiles, skal grafisk design leveres i en 3-sidig pdf:
Side 1: Kun den grafiske designen
Side 2: Den grafiske designen + mal
Side 3: Kun mal
Dette er for at trykkeriet skal være sikre på at de ikke trykker feil type digipack/digifile. For booklet, CD-etikett, kartongomslag og traycard trenger du ikke sende inn filer med mal, men du må være sikker på at du brukt eksakt samme mål som malen med utfallende, brette-linjer og beskjærings-linjer.

Papirtype:
Det brukes vanligvis to papirtyper: Bestrøket papir eller ubestrøket papir. Det ubestrøkte papiret kalles iblant reverse side print, siden papirtypen gjerne er bestrøket på ene siden og ubestrøket på andre (reverse-siden).
Teknisk sett gjengir bestrøket papir fargene mest korrekt. Bestrøket papir kan ha blank eller matt finish og blank gjengir fargene mest korrekt av de to. Ubestrøket papir gir et røffere og mattere uttrykk. Det suger til seg en del blekk og gjør at fargene blir noe mørkere og detaljene kan bli litt mindre distinkte.
Ønskes en annen papirtype enn standard må det påregnes lengere leveringstid og ett høyre pris.

Strekkode:
Strekkoden må være vektorisert. Hvis strekkoden blir lagd i ett bildeprogram som f.eks Photoshop så endres strekkoden til bitmap (små piksler) og strekkoden kan ikke skannes. For optimal skanning, bruk InDesign eller Illustrator og sett hvit bakgrunn med sort i 100% K. En CMYK svart kan gi mindre skarpe streker, så det anbefales ikke.

Strekkoden skal vare minimum 2,5 cm fra første til siste sorte strek, men trenger ikke være høyre enn 1 -1,5 cm. På sidene trenger det hvite feltet ha en viss bredde for att stekkodelesere skal klare av å lese koden.

Tekst:
Teksten ser best ut hvis den er vektorisert. Det vill si att den skrives i program som InDesign eller Illustrator (istedet for bildeprogram) og blir gjort om til vektorer. Dette kalles gjerne "convert text to outline". Da blir den til et objekt istedet for en font, for å unnvike at feil fonttype blir brukt når filen skal trykkes.

Vi anbefaler at tekst har minimum størrelse tilsvarende Arial pt 6. Mindre tekst er vanskelig å lese. Hvis du har tynne linjer i teksten i en lys farge med mørk bakgrunn, kan noe av teksten bli spist opp av den mørke bakgrunnen. Dette gjelder spesielt på ubestrøket papir, så da er det lurt å lage tekst og detaljer noe tykkere.

CMYK
Mange digitale bilder er i RGB fargesystem, siden RGB passer best til nettsider og digital fremvisning. RGB er basert på 3 grunnfarger. Til trykk brukes CMYK fargersystem som består av 4 farger. Det er derfor viktig att alle objekter i trykkfilen er levert i CMYK siden det ikke er mulig å trykke RGB farge.

Spotfarge er 1 farge istedet for en blanding av 4 farger. Den vanligste spotfargen kommer fra Pantone fargesystem. Hvis du legger til en spotfarge i artwork er det viktig att dette kommer frem ved bestilling, siden trykking av Pantone farge koster ekstra.

Her er en beskrivelse på hvordan du kan se til att alle objekter blir konvertert til riktig fargeprofil når du eksporterer trykkefil i Indesign:

Når du starter/arbeider er det viktig att du bruker riktig fargeprofil. Gå til:
Rediger - Fargeinstillinger. I arbeidsområde, velg: U.S Web Coated (SWOP)v2.
I Retningslinjer for fargestyring velger du Bevar Verdier (ignorer koblede profiler).

Ved eksport:
Under utskrift velger du:
Fargekonvertering – Konverter til mål (verdier beholdes)
Mål - U.S Web Coated (SWOP)v2

Med disse instillingene får du konvertert objekter som er RGB og andre CMYK fargeprofiler til riktig profil, men beholder de verdier som du lagd i Indesign filen.


Det totale CMYK verdien skal holde seg under 300%. Hvis verdien overstiger 320% kan fargen bli for tykk og torker ikke fort nok på papiret. For å få ned verdien kan du konvertere til RGB og tilbake til CMYK igjen og se om verdien blitt lavare.

Minimum anbefalt farge verdie for å sikre att fargen blir printed er 5% for C,M og K, og 15% for Y.

100% K anbefales til strekkode og tekst, men på større flater/bakgrunnsfarge kan den se grå brun ut. Hvis du ønsker en sortare sortfarge så er en rik CMYK sort som Designer Black: C70 M50 Y30 K100 eller Photo Shop Black: C75 M68 Y67 K90 å anbefale. En sortfarge med noe lavare CMY verdie er Neutral Rich Black: C40 M30 Y30 K100 som passer bra f eks hvis det er lyse detaljer/tekst mot sort bakgrunn.