Aurom
O, svage sind

Folkesongtrioen Aurom har funne kvarandre i det leikne, i kjærleiken til stemma si evne til å uttrykkje det ordlause og det sterke. Folkesongane har også denne evnen. Dei flyt gjennom åra utan å miste sin magi. Vakre, sanne ord og melodiar som resonnerar i oss. Trioen hentar tidlause songar frå tradisjonen, og skriv nye inspirert av dei gamle. Arrangert for tre ulike stemmer med stort spenn og ein sjeldan samklang.


Namnet Aurom er henta frå Auromheimen. Dette er det andre riket, som Olav Åsteson vandrar gjennom i Draumkvedet. Auromheimen er ein mystisk stad, eit slags hinsidige der ein ser både til himmel og helvete. Den andre staden. Noko anna, er også denne vokaltrioen. Tre stemmer, tre musikarar som vil bruke stemma som instrument til å uttrykke både mørket og ljoset i livet. Dei punkta der ord blir fattige. Aurom har gjeve ut albumet "Utan å dirre" og 2 digitale singlar: "Den tolvte sang" og "Krav".

LP

Formater: Vinyl
22. mar. 2024
Label NYE NOR
Katalognr. NYENOR6152
EAN 7042986161521
PPD 125,-
File under:
Traditional/Folk
Sporliste:
1. O, svage sind
2. Skunde deg
3. Nystev
4. Svire
5. Aukevise
6. Alt forvandles
7. Romme
8. Lokk etter Ragna Solheim
9. Kom te meg
10. Ballade