Hans P. Kjorstad
Avkjølingshistorie

Med Avkjølingshistorie har felespelar og komponist Hans P. Kjorstad sett på ulike definerande hendingar i verdshistoria og skrive musikk om dei.

Komposisjonen er eit forsøk på å skrive musikk med eit historisk-essayistisk-filosofisk-poetisk blikk på emne relatert til geologi, biologi, mystisisme og bevisstheit på fleire plan. Det er eit verk som freistar å dra lyttaren inn i ei underleg men likevel vagt velkjend verd der ein kan få innblikk i masseutryddingar, prehistoriske dyr som leikar seg i vatnet og på land, korleis menneskja finn saman i samarbeid og ein til slutt endar opp i vår eigen mekaniske tidsalder.

Kjorstad: "Det musikalske materialet kan ein seie er ei lydleg utforsking (og dermed også ein abstraksjon) av naturkreftene. Eg har sett meg inn i jordas geologiske historie og skrive tekster om denne med utgangspunkt i eigne interesser. Så har eg prøvd å sjå på korleis desse eldgamle strukturane kan verte formidla gjennom det eg vil kalle soniske tidsbilete.

Komposisjonen vart utarbeidd med dei spesifikke musikarane i ensemblet som modellar og dei har slik sett hatt stor innverknad på korleis historia høyrer ut. Kvar og ein av musikarane bidreg med sin eigne unike lydpalett og deira personlegdomar har vore formande for rollene dei har i verket."

Syn vert altså stikkordet i dette verket. Er ein heldig er dette spektakulær musikk i den tydinga at lyttaren skal kunne sjå for seg det som skjer.

Som på den førre plata til Kjorstad, ‘Vendingo utta’om råket’, er vinylomslaget handtrykka med teknikken tresnitt av komponisten.

LP

Formats: Vinyl
29. Apr 2022
Label Motvind Records
Cat.no. MOT18LP
PPD 200,-
File under:
Pling Plong
Tracklist:
AI. Hadeikum (03:05)
AII. Burgess Shale (03:31)
AIII. Devon (04:29)
AIV. Beist (04:11)
AV. Song (03:46)

BI. Formasjon (02:33)
BII. Visjon (04:53)
BIII. Divisjon (07:49)
BIV. Rotasjon (03:37)